Spetsialistid töökojas

Romec Metall OÜ kollektiiv koosneb väga sõbralikest, jutukatest ning ühtehoidvatest töömeestest. Suure töötahtega töötajad panustavad igapäevaselt oma oskustega ettevõtte tegemistesse. Vajadusel abistatakse ning toetatakse teineteist, et jõuda sihile ning teha kõrge kvaliteediga tööd – meeskond on justkui ühes paadis.

Ettevõtte ühe pikima staažiga töötaja, Kunnar leidis oma tee keevitaja ametikohale läbi tutvuse. Toona elu hammasrataste vahele jäänud mees võttis vastu otsuse, et tuleb kursil muutus teha. Ühine tuttav viis Kunnari Aivoga (ettevõtte juht) kokku, kes kutsus mehe koheselt proovipäevale. Aivo nägi Kunnaris potentsiaali ning uskus temasse. Romecisse tööle tulemine muutis Kunnari elu kardinaalselt: praeguseks on ta töökas kaheksa lapse isa, kes on töötanud juba ettevõttes selle algusaastatest peale. Varasemalt mööblitisleri ametit pidanud Kunnar tunneb suurt tänu- ja kohusetunnet Aivo ees, kes kunagi andis talle võimaluse ning sellega ka uue hingamise. Kuigi Kunnari töö asub eraldi objektil, teise ettevõtte hoonetes, on tal kogu kollektiiviga soe läbisaamine. ,,Väga hea on eraldi olla, saab kollektiivist puhata,’’ viskab Kunnar nalja.

Treipingil töötav Hallar jõudis ettevõttesse läbi sõbra, kes teadis, et treipingile otsitakse töömeest. Hallar oli varasemalt oma tarbeks treimistöödega kokku puutunud ning see pakkus talle huvi. Raul, kellega Hallar koos Felixis töötas, oli juba Romecis tööl, mistõttu otsustas ta Aivoga ühendust võtta. Juba kuus aastat kollektiivis töötanud mees toob välja, et töö on huvitav ja hästi tasustatud. Ta hindab toetavat meeskonda ning stabiilset töökeskkonda. ,,Olen rahul oma tööga,’’ nendib ta konkreetselt.

Peagi 10-aastase tööstaažiga montaažilukksepp-keevitaja ametikohal töötavat Kaidot motiveeris ettevõttega liituma ning ametit vahetama kõrgem palk. Ta tundis, et varasem bussijuhi töö ning autopargi ja selle majandusliku poole haldamine ei olnud talle vääriliselt tasustatud. Ta levitas tuttavate seas sõna, et on avatud parematele pakkumistele. Levinud sõna viis selleni, et ühel hetkel võttis ettevõtte juht Aivo Kaidoga ühendust. Aivo andis koheselt kätte proovitöö, lepiti kokku mõlemale osapoolele sobivad tingimused ning juba nädala pärast oligi Kaido Romec Metalli meeskonnaga ühes paadis. Kaido esimene proovikivi oli lähetus ning ta on jäänud liikuvaks tänaseni. Ta hindab Aivot juhina: ,,Esialgsed kokkulepped on jäänud tänaseni kehtima. Kui on vaja käia lastega võistlustel, siis seda võimaldatakse.’’ Ühisüritused ja kokkuhoidev seltskond teevad töö mõnusaks.

Varasemalt Romec Metalliga koostööd teinud ja teenuseid ostnud Raivo tunneb Aivot juba ettevõtte esimestest tööaastatest. Mõtted liituda Romeci meeskonnaga olid käinud tal juba aastaid peas ringi. Otsus siia tulla tuli siis, kui Raivo oli parasjagu astumas uuele tööpostile Valios. Ta otsustas viimasel hetkel siiski pakkumisest loobuda, sest Aivo pakkus talle paremaid töötingimusi ning ka asukoht on logistiliselt mugavam. Terve elu metallitöödega ning tehnikaga kokku puutunud Raivo tunneb, et töö sobib talle hästi ja tema panust hinnatakse vääriliselt. Esimese tööaasta muljed on ainult positiivsed: ,,Otsus siia tulla oli läbimõeldud ja kaalutletud. Kolleegid on head tuttavad ja seltskond on lõbus. Meil on kaasaegne tootmishoone ja vaheldusrikas töö. Iga objekt on omanäoline ja väljakutset pakkuv. Arenguvõimalusi on piiramatult ja juhtkond on paindlik.’’

Aastaid tagasi Aivoga koos Soomes objektil töötanud Tiit asus Aivo kutsel ettevõttesse tööle. Aivo tundis kunagise ametivenna tööeetikat ning teadis tema oskusi. Sarnaselt Kunnarile on ka Tiit enamasti tootmishoonest eemal teise ettevõtte aladel. Talle meeldib töö olemus, paindlikkus ning kokkulepetest kinnipidamine. ,,Aivo on väga mõistlik. Temaga on võimalik asju läbi arutada ja ühistele kokkulepetele jõuda,’’ sõnab Tiit. Mees tunneb, et on saanud abistada ning olla kasulik kogu meeskonna jaoks.

Soomes ehitusel töötanud Priit otsustas vähese töö tõttu kodumaale naasta. Ta hoidis töömaastikul silmad ja kõrvad lahti ning jõudis Aivoni, kes oli kohalik mees ja nägupidi tuttav. Priit võttis ise Aivoga ühendust ning uuris, kas oleks talle tööd pakkuda. Hea sõna Aivo ja Romec Metalli kohta oli levinud Priiduni ka läbi Kaido, kes juba mitu aastat samal ametikohal oli olnud. Enne Priidule töö pakkumist tegi Aivo ka väikestviisi taustakontrolli ja uuris Kaidolt, millise mehega tegemist on. Kuigi Priidul varasemat keevitustöö kogemust polnud, võeti ta meeskonda vastu ning väljaõpe tuli juba töö käigus. Praeguseks on jooksmas juba kaheksas tööaasta ning Priit eelistab töötada kohalikus tootmishoones, mis on kodule lähedal. Ta peab kõige tähtsamaks sõbralikku kollektiivi: ,,Tööga käsikäes käib humoorikas teineteise kallal nokkimine, kõik mõistavad nalja ja keegi ei solvu. Ettevõte korraldab ühisüritusi, mis on mõnus vaheldus tööle ning tekitab meeskonnas ühtehoidva tunde.’’

Arbo liitumine ettevõtte meeskonnaga on omamoodi lugu. Arbo ja Aivo lapsed olid lasteaias rühmakaaslased. Kui lasteaias oli lapsevanemate abiga tarvis läbi viia õpetajate päev, saatsid mõlema mehe naised nad õpetaja rolli täitma. Seal tutvudes tundis Aivo huvi Arbo tegemiste kohta ning pakkus talle enda juures tööd. Päästeametis töötav Arbo polnud varem keevitus- ja metallitöödega kokku puutunud, mistõttu võttis ta appi Youtube’i videod ning viis end töö olemusega kurssi. Kolme aasta jooksul on ta selgeks saanud keevitustöö ja et aega arukalt sisustada, veedab ta kõik enda vabad päevad lõbusa meeskonna seltsis keevitustöid tehes. Arbo toob välja, et töö on huvitav ning just lõbus kollektiiv on see, mis kutsub teda tööle. ,,Vaheldusrikkust on küll ja veel. Töögraafikut saab ise reguleerida ja Aivo suhtumine on väga inimlik: kui põhitööl on olnud raske päev, lubatakse võtta vaba päev. Ettevõte korraldab põnevaid ühisüritusi ning töökaaslased on kõik sõbraks saanud,’’ leiab Arbo.

 

,,Nuriseda pole millegi üle! Oleme valinud toetada kohalikku ettevõtet,’’ leiab meeskond ühiselt. Meeskond on välja kujunenud ühistest tuttavatest, kes kokku moodustavad harmoonilise ja toimiva meeskonna. Tiimiliikmed on sõbralikud, püüdlikud ja õpihimulised ning ollakse teineteisele toeks ja abiks igapäevatöö paremaks sujumiseks. Töö kulgeb pingevabas õhkkonnas, kus naljast ja naerust puudust ei tule. Vaheldusrikas töö pakub igapäevaselt uusi väljakutseid, põnevaid projekte ning võimalust töötada kodu lähedal või käia komandeeringutes. Töökeskkond on kaasaegne ning ettevõte on taganud töötajatele kvaliteetsed töövahendid ja -riided. Juhtkond usaldab ja kuulab töötajaid ning on paindlik ja vastutulelik inimeste soovidele ja vajadustele.

 

Romec Metall toetab aktiivselt ka kohalike inimeste ja noorte tegemisi ning ettevõtmisi. Töötajad on uhked, et kuuluvad sellise ettevõtte ridadesse, mis panustab autospordi, Noorte Kotkaste ja kohalike vutipoiste edendamisse.

Romec Metalli ridadesse oodatakse tehnilise taibuga inimest, kellel on oskus iseseisvalt mõelda, tegutseda ning tahe tööd teha. Meeskonna ühine iseloomujoon on julgus proovida uute asjade tegemist ja aktiivne panustamine. Kollektiiv on valmis pakkuma väljaõppe perioodil igakülgset abi ja toetust.