Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Romec Metall OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse fiiberlaserlõikuspink koos kompressoriga.

Uus fiiberlaserlõikuspink:

  • võimaldab ettevõttel laiendada pakutavate teenuste hulka.
  • muudab lehtmetalli lõikamise kiiremaks.
  • võimaldab lõigata keerulisema kujuga detaile ning asendada avade puurimist.
  • võimaldab detaile paigutada üksteisele lähemale vähendades tooraine kulu.
  • tõstab ettevõtte tootmisvõimekust.
  • vähendab elektrienergia kulu lõigatud ruutmeetri kohta.
  • asendades vesilõikuspingi vähendab ettevõtte vee, abrasiivide ning hoolduse ja varuosade kulu.

Toetuse summa (EUR):

200 000