MOBIILSED JAAMAD

Mobiilsed jaamad on paljude tööstus ja energiaettevõtete energia tarnimiseks või tootmiseks üks parimaid ja praktilisemaid lahendusi. Jaamade eeliseks on kompaktsus ja minimaalne paigalduskulu. Koostöös partneritega pakume: Mobiilsete jaamade projekteerimist, seadmeid, ehitamist ja paigaldust.

Meie poolt pakutavate seadmete valikuga tagame jaamade toimivuse ja tuntud seadmetootjate parimaid garantiitingimusi.

Mobiilsed jaamad:

  • CNG/ LCNG tanklad
  • LPG aurustusjaamad
  • Biogaasi puhastid ja pumplad
  • Koostootmisjaamad
  • Suruõhujaamad
  • Lämmastikujaamad